Environmentalists


Prosjektet

Prosjektet gikk ut på å bruke alt vi hadde lært frem til starten av 4 semester, og benytte det til å lage en nettside som tok for seg et samfunnsproblem. Jeg, Hans Kristian, og Mathias (begge jobber i Interak) valgte å lage en interaktiv infografikk, som skal bevisstgjøre folk om forskjellige tiltak de kan bidra med.

Prosess

Nettsiden er utviklet med moderne teknologier og vi hadde ikke tid til å ta hensyn til eldre nettlesere. Kortene på nettsiden snur seg i 3D med CSS3. Røyken er en .gif animasjon og vindmøllen roteres med CSS3 og JavaScript. Fiskene som går rundt er laget med JavaScript og en del matematikk (cosinus, sinus).

Hadde vi hatt lengre tid på oss hadde vi fikset blanet annet oljerøret, som ikke henger sammen, nedteller klassen som ikke fungerer helt og brukt local storage eller ligende for å lagre antall signerte medlemmer. Hans Kristian sto for designet, og jeg, samt Mathias sto for det tekniske, men jeg var også med på å gi innspill angående designet.

Tjenester: HTML, CSS, JavaScript
Nettside: http://www.riisdesign.no/environmentalists
Toppen av nettsiden